A. Selim Tuncer’in sunduğu Soyut Şeyler Ekonomisi’nin 28. bölümünün konuğu nöromarketing uzmanı ve Neuro Academy Istanbul kurucusu Dr. Kıvılcım Kayabalı’yla ilk insanın bilişsel evriminden insan beyninin işleyişine, davranışlarımızın ardındaki zihinsel süreçlerden kararlarımızdaki duygusal etkilere, rasyonel beyinle duygusal beyin arasındaki ilişkiden toplumların kültür üretimlerine, cep telefonlarının dikkatimiz üzerindeki etkisinden bilişsel fonksiyonlarımıza verdiği zararlara, nöromarketing araştırmalarından “soyut şeyler”e varan birçok konu üzerine konuşuldu.

Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi saat 21:00’de Ekotürk’te.