A. Selim Tuncer’in sunduğu Soyut Şeyler Ekonomisi’nin 39. bölümünün konuğu Mikroteknoloji Mühendisi ve Yazılım Yüksek Mühendisi Mesut Uğur’du. Lisans eğitimine İsviçre’de Mikroteknoloji Mühendisliği’yle başlayan ve mikroelektronik opsiyonuyla mühendis olan, İsviçre’de elektronik ve kontrol mühendisi olarak çalışma hayatına atılan, sonrasında AR-GE mühendisi olarak çalışırken yazılım mühendisliği master programını tamamlayan, dijital teknik, mikroişlemciler tekniği ve programlama tekniği dersleri veren, bugün dijitalleşme ve endüstri 4.0 dediğimiz uygulamaları bundan otuz yıl önce hayata geçiren, 1995 yılında Türkiye’ye dönerek su ve atıksu, kimya, demir-çelik, cam, MDF, tekstil, su-elektrik-doğalgaz dağıtım şebekeleri, kağıt, gübre gibi alanlarda makine imalatı ve proses endüstrisine proses kontrol sistemleri ve fabrika otomasyonları yapan, sağlık sektöründe yanık, kronik yaralar, hasta vücut ısı manipülasyonu, mikro sirkülasyon, solunum ve dolaşım fizyolojisini özel ihtisas alanı olarak seçen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı’na danışmanlıklar veren Uğur’la ekonomik sıkıntılarımızdan çalışma hayatına, sanayi üretim verimliliğinden meslek gruplarına, refah toplumu idealinden meslek eğitimine, eğitim sistemimizin sorunlarından insan kaynakları planlamasına kadar birçok konu üzerine konuşuldu.

Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.